Polityka Prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) został opracowany ten dokument zwany dalej „Polityką prywatności” Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies.

Pozyskiwanie danych osobowych: Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.morefit.pl („Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz zapoznać się w każdej chwili. http://morefit.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html

Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych  jest Strong and Fit – Wojciech Dzieciniak, ul. Obodrzyców 51 A , 81-812 Sopot, którego będziemy nazywali dalej Administratorem.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem sklep@morefit.pl

Cele przetwarzania danych osobowych: Jeżeli korzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:  a) W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu - W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie danych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,  b) W celu prowadzenia Twojego konta na strona Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych. Podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,  c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji,  d) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych. Twoja zgoda nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami w dowolny sposób. e) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie nr telefonu komórkowego informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych. Twoja zgoda nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami w dowolny sposób. f) W celu kierowania do Ciebie na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Ciebie zakupów. g) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora h) W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw i) w celu rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w wiadomości elektronicznej przesłanej , jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi lub wniosku.

Podstawa przetwarzania danych: W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być: a) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) b) ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) c) Twoja zgoda wyrażona w naszym sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) d) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania danych osobowych: a) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń b) Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. c)  W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. d)  Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisie Morefit.pl przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Brak obowiązku podawania danych osobowych: Nie ma obowiązku podawania danych osobowych. Są one jednak niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia ( dostarczyć zamawianych produktów) Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Ewentualne wyrażenie takiej zgody można cofnąć w każdej chwili.

Dalsze udostępnianie danych osobowych:  a)  Dostawcy usług - Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony sklepu oraz zakresie naszej działalności. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy płatności, systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności, świadczą usługi prowadzenia księgowości i kadr, usługi w zakresie obsługi korespondencji, kurierskie, usługi w dochodzeniu należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne. Organy państwowe - przekazujemy dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zabezpieczanie danych: Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowane połączenia.  

Uprawnienia w zakresie danych osobowych:   Zgodnie z RODO przysługują Ci liczne prawa w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych: a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami na nasz adres e mail  z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie,  c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:  - Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),   - Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,  -  Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,   - Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,  - Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.  Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z  nami na nasz adres e mail lub w inny dowolny sposób.

Skargi, zapytania i wnioski: Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje o korzystaniu z plików „Cookies” Serwis/sklep www.morefit.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o plikach "cookies" można przeczytać w naszej zakładce "Polityka dotycząca cookies". http://morefit.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html

Profilowanie: W ramach sklepu  możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych administratora, i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Automatyczne pobieranie danych: System informatyczny, z którego korzysta sklep automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z któregokorzystasz, łącząc się ze sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklepu, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Kontakt z administratorem: W celu kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres sklep@morefit.pl         

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel